<<< +++ ห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" เล่นสนุก มีความสุขใจ ได้ความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติ +++ >>>


++ วัตถุประสงค์ ++
ooooooooเพื่อให้ได้ทราบว่าไฟฟ้ามาสู่บ้านได้อย่างไร ได้ทราบวิธีต่อวงจรไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และสามารถทดลองต่อวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเลคทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง
>>> บอร์ดภาพไฟฟ้ามาสู่บ้านได้อย่างไร <<<
kkkkkkkk ทำให้ทราบว่า โรงไฟฟ้าผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแรงดันไฟฟ้า 11,000 โวลท์ และ 13,800 โวลท์ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ และ 22,000 โวลท์ สำหรับโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ แล้วจึงเพิ่มแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้นด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up Transformer) เป็น 115,000 โวลท์ หรือ 230,000 โวลท์ หรือ 500,000 โวลท์ เพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าไปตามสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Line) เมื่อพลังงานไฟฟ้าถูกส่งมายังแหล่งที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าหนาแน่น ก็จะมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงทำหน้าที่ลดระดับแรงดันไฟฟ้าให้ต่ำลง ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า (Step-down Transformer) เพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าให้การไฟฟ้านครหลวงที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 12,000 โวลท์ หรือ 24,000 โวลท์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 22,000 โวลท์ หรือ 33,000 โวลท์ จากนั้น การไฟฟ้าทั้ง 2 หน่วยงาน จะรับหน้าที่ส่งพลังงานไฟฟ้าต่อไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า โดยผ่านทางสายจำหน่าย (Distribution line) และเมื่อพลังงานไฟฟ้าถูกส่งไปยังแหล่งที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าหนาแน่น ( Load Center ) การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า(Distribution Transformer)เพื่อลดระดับแรงดันไฟฟ้าลงเหลือ 380 โวลท์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ 220 โวลท์ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถนำพลังงานไฟฟ้าไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการต่อไป
 
>>> แผงสาธิตระบบวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน <<<
kkkkkkkแผงสาธิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าภายในบ้านที่มีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์
เข้าสู่อาคารบ้านเรือน โดยผ่านมิเตอร์ (KW- h Meter) และเข้าสู่เมนเบรคเกอร์ (Main Breaker) ผ่านเบรคเกอร์ย่อยเข้าสู่วงจรหลอด ฟลูออเรสเซนต์ โดยมีวิธีต่อดังนี้
1. สวิตซ์ 2. ขั้วหลอด 3.หลอดฟลูออเรสเซนต์ 4. บัลลาสต์ 5. สตาร์ทเตอร์ เมื่อเปิดสวิตซ์หลอดไฟจะติดสว่าง สตาร์ทเตอร์จะทำหน้าที่สปาร์คไฟฟ้าครั้งแรกให้แก่หลอดไฟฟ้า kkkkkkkการต่อวงจรสวิตซ์ทางเดียวแบบขนานซึ่งบางครั้งไม่เหมาะสมเนื่องจากเมื่อเปิดสวิตซ์
หลอดไฟจะ ทำงานพร้อมกันหลายดวง ดังนั้นหากต้องการใช้งานเฉพาะบางพื้นที่
จึงควรแยกสวิตซ์ การต่อวงจรสวิตซ์ 2 ทาง ทำให้สามารถเปิดหรือปิดที่สวิตซ์ ทั้งสองจุดได้ เช่น วิตซ์บันใดที่อยู่ชั้นบนและชั้นล่าง ของบ้าน เมื่อเราจะขึ้นชั้นบนก็สามารถเปิดไฟ
จากสวิตซ์ชั้นล่างและไปปิดที่สวิตซ์ชั้นบนได้
>>> ชุดสาธิตความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ <<<
kkkkkkkkซึ่งมีตัวประกอบเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ทั้งหมด 56 ตัว แบ่งเป็นตัวอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 1. ตัวต้านทาน 100 โอห์ม 2. ลำโพงความถี่สูง 3. มอเตอร์ติดใบพัด 4. หลอดไฟ เรามาลองต่อวงจรกัน นำตัวต้านทาน (Resistor) ค่า 100 โอห์ม ต่อเข้ากับลำโพงความถี่สูง ต่อเข้ากับมอเตอร์ติดใบพัด และต่อเข้ากับหลอดไฟ เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 6-9 โวลท์ มาที่ขั้วไฟฟ้าบวก แรงดันไฟฟ้าจะวิ่งมาที่สวิตซ์เมื่อเราเปิดสวิตซ์
จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลำโพงก็จะเกิดเสียง และมอเตอร์ก็จะหมุน และหลอดไฟก็จะสว่าง
>>> ตัวอย่างสายไฟฟ้า <<<
kkkkkkkkแผงตัวอย่างสายไฟฟ้าที่ใช้ในระบบส่งและจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงงานอุตสาหกรรมและในบ้านเรือน
- สาย VSF สายไฟฟ้าชนิดเดี่ยว ตัวนำทองแดงแบบฝอย ฉนวน PVC ทนแรงดันได้ 300 โวลท์ อุณหภูมิสูงสุด 700C ใช้เดินในท่อ ภายในอาคาร
- สาย VFF สายไฟฟ้าชนิดคู่ ตัวนำทองแดงแบบฝอย ฉนวน PVC ทนแรงดันได้ 300 โวลท์ อุณหภูมิสูงสุด 700C ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ประจำที่ เช่น โคมไฟตั้งโต๊ะ พัดลมตั้งพื้น สายปลั๊กพ่วง ฯลฯ
- สาย VAF สายไฟฟ้าชนิดคู่ ตัวนำทองแดงแกนเดียว ฉนวน 2 ชั้น PVC ทนแรงดันได้ 300 โวลท์ อุณหภูมิสูงสุด 700C ใช้สำหรับงานติดตั้งในอาคารทั่วไป โดยใช้เดินเกาะผนัง
>>> ตัวอย่างลูกถ้วย หรือ INSULATOR <<<
kkkkkkkkเนื่องจากสายไฟฟ้าในระบบส่งเป็นสายเปลือย จึงต้องมีฉนวนไฟฟ้าหรือลูกถ้วยป้องกันไม่ให้ กระแสไฟฟ้า วิ่งสู่พื้นดินนอกจากนี้ลูกถ้วยยังมีหน้าที่รับแรงดึง ของสายไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการสมดุล ไม่ให้สายไฟตึงหรือ หย่อนเกินไปอีกด้วย ลูกถ้วยมี 2 ชนิด คือ ทำจากกระเบื้อง และ ทำด้วยแก้ว สายไฟฟ้าหรือ CONDUCTOR มีหน้าที่รับส่งให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน สายไฟฟ้าเป็นสารตัวนำ เช่น เงิน ทองแดง หรืออลูมิเนียม สายขนาดใหญ่จะเป็นชนิดตรีเกลียวเพราะถ้าเป็นสายตันจะมีน้ำหนัง มากและหักง่าย ถ้าปริมาณพลังงานไฟฟ้า และแรงดันที่ส่งมีมากสายก็จะต้องมีพื้นที่หน้าตัดมากด้วย ซัสเพนชั่นแคลมป์ (SUSPENSION CLAMP) มีไว้เพื่อหิ้วสายไฟฟ้าทำด้วยโลหะผสมระหว่างเหล็กและ อลูมิเนียม แคลมป์จะต้องไม่มีเหลี่ยมแหลมคมและ ความสามารถในการรับแรงดึงจะต้องไม่น้อยกว่าชุดของลูกถ้วย