คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2