ประมวลรูปกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน...ย้อนหลัง
*** ทาง webmaster ขอสงวนสิทธิ์ในการ เพิ่ม-ลบ รูปกิจกรรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***
ขออภัยรูปกิจกรรมต่างๆ...อาจไม่เรียงตามวันเวลา ก่อน - หลัง 
ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคเรียนที่ 2

- ประเพณีสงกรานต์ 2562 18 เม.ย.2562
- กิจกรรมถวายพระพร พิธีบรมราชาภิเษก 6 พ.ค.2562
- เปิดขายหนังสือเรียน 11 พ.ค. 2562
- เปิดเรียนปรับตัวน้องอนุบาล 3 ขวบ 13-15 พ.ค.2562
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 16 พ.ค.2562
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา 17 พ.ค.2562
- สภากาแฟ ชุมชนคนบางมูลนาก 23 พ.ค. 2562
- คัดเลือกประธานสี 24 พ.ค. 2562
- แนะนำประธานสี 27 พ.ค. 2562
- ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานระดับปฐมวัย 28 พ.ค.2562
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติราชินี 31 พ.ค.2562
- กิจกรรมถวายพระพรราชินี 3 มิ.ย.2562
- หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน 4-5 มิ.ย.2562
- เลือกตั้งประธานนักเรียน 7 มิ.ย.2562
- ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 7 มิ.ย.2562
- กิจกรรมติวเตอร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 มิ.ย.62
- ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 10 มิ.ย.62
- การมอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน พันอุลิต 12 มิ.ย.62
- การมอบรางวัลนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านเทควันโด 12 มิ.ย.62
- พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 13 มิ.ย.62
- ชมการแสดงละครการกุศล 17 มิ.ย.62
- การทดสอบการอ่านการเขียน EMESS ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 19 มิ.ย.62
- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2562 26 มิ.ย.62
- การประขุมคณะกรรมการสถานศึกษา และประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ 26 มิ.ย.62
- พิธีสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือไทย 1 ก.ค. 62
- บันทึกเทปรำถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 ก.ค.2562
- สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ 2562 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ 6 ก.ค.2562
- กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ปีการศึกษา 2562 12 ก.ค.2562
- ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 12 ก.ค.2562
- การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 20 ก.ค.2562
- บันทึกเทปการบรรเลงดนตรีไทยถวายพระพรเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 23 ก.ค.2562
- กิจกรรมถวายพระพรพระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันภาษาไทยแห่งชาติ 26 ก.ค.2562
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 28 ก.ค.2562
- โรงเรียนอนุบาลชุมแสงฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 1 ส.ค.2562
- คณะผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่น 1/2562 ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯ 7 ส.ค. 2562
- อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ครู ใน สพป.พิจิตร เขต 2 8 ส.ค.2562
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่โรงเรียน 9 ส.ค.2562
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก 12 ส.ค.2562
- กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 21 ส.ค. 2562
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่ม.นเรศวร
- นักเรียนเข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
- การแข่งขันสวดมนต์ 5 ก.ย.2562
- งานเกษียณอายุราชการห้องเรียนสีเขียว 6 ก.ย. 2562
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม 7 ก.ย.2562
- งานเกษียณสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอบางมูลนาก 13 ก.ย. 2562
- งานศิลปหัตถกรรมนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร เขต 2 19-21 ก.ย.2562
- งานเกษียณครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก 28 ก.ย.2562
- ครูเกษียณอำลานักเรียนหน้าเสาธง 30 ก.ย.2562
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 2 ต.ค.2562
- พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ DARE ประเทศไทย 4 ต.ค.2562
- นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์
- การเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากเขตพื้นที่ สมศ.รอบ 4 วันที่ 7 ต.ค.2562
- การประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน 9 ต.ค.2562
- การอบรมพัฒนาสมาชิก สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอบางมูลนาก 10 ต.ค.2562
- งาน 118 ปี ร.5 เสด็จประพาสต้นอำเภอบางมูลนาก 12 ต.ค.2562
- น้อมรำลึกคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ต.ค.2562
- การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 21 19 ต.ค.2562
- วันปิยมหาราช 23 ต.ค.2562

- ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 วันที่ 28 ต.ค.2562
- เข้ารับเกียรติบัตรโรงเรียนพระราชทาน วันที่ 9 พ.ย. 2562
- ประเพณีลอยกระทง 2562 วันที่ 11 พ.ย.2562
- ประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนห้องเรียนสีเขียวประถมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 13 พ.ย. 2562
- สพป.พิจิตร เขต 2 พบเพื่อนครู อ.บางมูลนาก วันที่ 14 พ.ย. 2562
- รับรางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประเภท เทควันโด 15 พ.ย. 2562
- อบรมพุทธบุตรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 15 พ.ย. 2562
- กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 22 พ.ย.2562
- วันมหาธีรราชเจ้า 25 พ.ย.2562
- กิจกรรมการสอบ NUD Prep Test 24 พ.ย.2562
- การทดสอบอ่าน เขียน E-MESS 26 พ.ย.2562
-

ประจำปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 2

- จำหน่ายเสื้อผ้านักเรียน รับหนังสือ สมุด และอุปกรณ์การเรียน
- การอบรม PLC วันที่ 8 พ.ค. 2561
- เปิดเรียนน้องอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2561
- ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" วันที่ 11 พ.ค. 2561
- ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
- มอบรางวัลเทควันโด
- กิจกรรมประชาธิปไตย 2561
- กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์ที่ 25  พ.ค. 2561
- กิจกรรมวันวิสาชบูชา 28 พ.ค. 2561
- กิจกรรมชมรม To Be Number One อำเภอบางมูลนาก
- กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2561
- กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
- แสดงความยินดีกับประธานนักเรียนคนใหม่ปี 2561
- กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
- บันทึกเทปโทรทัศน์ 25 มิถุนายน 2561
- การประเมินการอ่านเขียนนักเรียนรายบุคคล (e-MES) 22 มิถุนายน 2561
- สวดมนต์ประจำสัปดาห์และมอบทุนการศึกษา 22 มิถุนายน 2561
- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2561
- สภากาแฟชุมชนคนบางมูลนาก 27 มิถุนายน 2561
- ตรวจประเมินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม  27 มิถุนายน 2561
- พิธีสวนสนาม เนื่องในวันกำเนิดลูกเสือไทย 28 มิถุนายน 2561
- ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์ 2561 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 9 - 11 กรกฎาคม 2561
- ดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียน ชั้น ป.1 และ ป.4 12 ก.ค.2561
- ร่วมงานเกษียณผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ 14-15 ก.ค. 2561
- มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียว 17 ก.ค. 2561
- ดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียน ชั้น ป.2 และ ป.5 17 ก.ค.2561
- ดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียน ชั้น ป.3 และ ป.6 19 ก.ค.2561
- บันทึกเทปโทรทัศน์ 23 กรกฎาคม 2561
- ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันจินตคณิตนาดาชิงแชมป์ภาคกลาง
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 25 ก.ค.2561
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 26 ก.ค.2561
- กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา 26 ก.ค.2561
- ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
- ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 28 ก.ค.2561 ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 ก.ค.2561
- กิจกรรมติวเตอร์ นักเรียนชั้น ป.6
- ประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอบางมูลนาก วันที่ 3 สิงหาคม 2561
- มอบรางวัล To Be Number 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2561
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร่วมกับอำเภอบางมูลนาก วันที่ 12 สิงหาคม 2561
- กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
- การประเมินการอ่าน การเขียน ของนักเรียน ตามระบบ E-Mes 23 สิงหาคม 2561
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 29 สิงหาคม 2561
- นิเทศกิจกรรมการสอนลูกเสือชั้น ป.6 30 สิงหาคม 2561
- ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 31 สิงหาคม 2561
- สอบ TEDET 2 กันยายน 2561
- ร่วมงานเกษียนห้องเรียนสีเขียวกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 4 กันยายน 2561
- กิจกรรมของ บ.ดัชมิลด์ 6 กันยายน 2561
- เด็กดีศรีพิจิตร 11 กันยายน 2561
- มอบรางวัลหน้าเสาธง 13 กันยายน 2561
- อบรมนักเรียนแกนนำวัยรุ่นคุณธรรม
- งานเกษียณสมาคมครูอ.บางมูลนาก 14 กันยายน 2561
- เด็กและเยาวชนดีเด่น จ.พิจิตร 2561
- มอบรางวัลหน้าเสาธง 19 ก.ย. 2561
- ชนะเลิศประกวดเขียนไทย เล่านิทานพื้นบ้าน 20 ก.ย. 2561
- โอวัลติน 21 ก.ย. 2561
- ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา 22 ก.ย.2561
- ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่ 27 ก.ย.2561
- ผู้เกษียนอำลา 27 ก.ย. 2561
- อำลาน้องอนุบาล 1 ต.ค. 2561
- มอบรางวัลหน้าเสาธง 1 ต.ค. 2561
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 1561
- ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 8 ตุลาคม 2561
- งานศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบางมูลนาก 01 9 ต.ค. 2561
- อบรมการบันทึก Logbook 10 ต.ค.2561
- งาน 107 ปี ร.5 เสด็จประพาสบางมูลนาก 12 ต.ค. 2561
- วางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ต.ค. 2561
- วันปิยมหาราช 23 ต.ค.2561

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 8,9,11 พ.ย. 2561
- รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับจังหวัด 14 พ.ย. 2561
- โครงการทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-6 (NUD PREP TEST) 17 พ.ย. 2561
- กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561 22 พ.ย. 2561
- กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2561 23 พ.ย. 2561
- นำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนรอบชังชนะเลิศระดับประเทศยอดเยี่ยม 23 พ.ย. 2561
- สอบวัดความสามารถในการอ่านและเขียน 27 พ.ย. 2561
- สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โทเอก ปี 2561 29 พ.ย. 2561
- ประชุมครูและบุคลากรประจำเดือน พฤศจิกายน 30 พ.ย. 2561
-
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 4 ธ.ค. 2561
- กิจกรรมเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2561
-
มอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับเขตพื้นที่ 12 ธ.ค.2561
-
งานงิ้วประจำปีเจ้าพ่อแก้ว 2561 22 ธ.ค. 2561
-
กิจกรรมวันคริสต์มาส 25 ธ.ค. 2561
-
มอบกระเช้าปีใหม่ให้ท่านผอ.ดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก 3 มกราคม 2562
- ลูกเสือยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์
-
อวยพรปีใหม่และขอบคุณตำรวจบางมูลนาก
-
เด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกและรับโล่ 9 มกราคม 62
-
วันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2562
-
สอบนานาชาติรอบแรก ระดับเขตพื้นที่ 13 มกราคม 2562
- รับการประเมิน รร.เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด 15 มกราคม 2562
-
วันครู 2562 16 มกราคม 2562
-
กีฬาสีภายใน 22-23 มกราคม 2562
-
ติวโอเน็ต ป.6 24-25 มกราคม 2562
-
สอบประเมินการอ่าน ระดับประถมศึกษา 24 มกราคม 2562
-
โอวัลตินน้องอนุบาล 24 มกราคม 2562
-
สวนสนามยุวกาชาด 25 มกราคม 2562
-
สอบอนุบาลยอดปัญญาภาคเหนือ 26 มกราคม 2562
-
ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นป.5 วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. 2562
-
รับมอบรางวัลชนะเลิศ EGAT GREEN LEARNING AWARD 9 ก.พ. 2562
-
แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 11 ก.พ.2562
-
เดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ป.2 14 ก.พ.2562
-
มอบรางวัล TEDET หน้าเสาธง 15 ก.พ. 2562
-
กิจกรรมสอบ TEMSS TEST 2019 16 ก.พ. 2562
-
กิจกรรมวันมาฆบูชา 18 ก.พ.2562
-
กิจกรรมแนะแนวจาก รร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม 20 ก.พ. 2562
-
เดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ป.6 21 ก.พ. 2562
-
การประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ 22 ก.พ. 2562
-
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าห้อง IEP 23 ก.พ. 2562
- การมอบรางวัล TEMS TEST 2019 28 ก.พ.2562
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 28 ก.พ.2562
- การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ห้อง IEP 2 มี.ค.2562
- งานดนตรีเพื่อประชาชน 2 มี.ค.2562
- การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ 3 มี.ค. 2562
- เลี้ยงส่ง ผอ.สมบูรณ์ อินทนิล และนักศึกษาฝึกสอน 4 มี.ค.2562
- ส่ง ผอ.สมบูรณ์ ที่โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 5 มี.ค. 2562
- การสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 6 มี.ค.2562
- การรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. 7 มี.ค.2562
- การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 9 มี.ค. 2562
- การมอบเกียรติบัตร วิชาการ 11 มี.ค. 2562
- แสดงความยินดี กับนักเรียนชั้น ป.6 14 มี.ค.2562
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับอนุบาล 3 ขวบ 16 มี.ค.2562
- สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประถมศึกษา 17 มี.ค.2562
- ทัศนศึกษา ปิดกล่องชอร์ค เกาะล้าน 18-20 มี.ค.2562
- รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ประถมศึกษา 23 มี.ค.2562
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 3 ขวบ ใหม่ 27 มี.ค.2562
- มอบเกียรติบัตร DARE ประเทศไทย 28 มี.ค.2562
- พิธีมอบ ปพ.1 ปีการศึกษา 2561 29 มีนาคม 2562
- รับมอบตัวนักเรียน 3 ขวบ ใหม่ 31 มี.ค.2562
- ประชุมสรุปงานปีการศึกษา 2561 1 เม.ย.2562
- ยินดีต้อนรับครูภาวิณี คุ้มทอง 1 เม.ย.2562

 ประมวลรูปกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน...ย้อนหลัง
*** ทาง webmaster ขอสงวนสิทธิ์ในการ เพิ่ม-ลบ รูปกิจกรรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***
ขออภัยรูปกิจกรรมต่างๆ...อาจไม่เรียงตามวันเวลา ก่อน - หลัง 
ประจำปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 2

- เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นอนุบาล
- ประชุมมาตรฐาน
- เปิดเทอมวันแรก
- กิจกรรมประชาธิปไตย
- ประชุมสรุปงานและมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิด
- สภากาแฟ
- กิจกรรมประชาธิปไตยทั้งหมด
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนคุณธรรม
- กิจกรรมไหว้ครู
- ประชุมผู้ปกครอง2560
- อบรมพุทธบุตร
- โคอาล่ามาร์ช
- ประชุมกรรมการสถานศึกษา
- ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมามอบตุ๊กตาให้นักเรียน
- ดัชมิลล์
- โครงการนักเรียนวัยใส ห่างไกลโรคอ้วน
- โครงการรักษ์ภาษาไทย
- วันสุนทรภู่ + วันต่อต้านยาเสพติด
- ซ้อมพิธีสวนสนาม
- พิธีสวนสนาม
- โครงการนิทรรศการหมุนเวียนทางวิชาการและopen house
- มอบทุนการศึกษาพันอุลิต
- ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
- ถวายเทียนพรรษา
- ต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
- ประชุมสรุปงานเดือนมิถุนายน+มอบของขัญวันคล้ายวันเกิด
- เครือข่ายผู้ปกครอง
- ตรวจฟัน
- อบรมผู้นำนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- งานมุทิตาจิตผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการ
- วันภาษาไทยแห่งชาติ
- พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล ร. 10
- การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา
- ตรวจฟัน
- ค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
-English Camp
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่2
- นิทรรศการขับเคลื่่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2560
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์
-งานแสดงมุทิตาจิตผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
- นักเรียนได้รับรางวัลกิจกรรมการแข่งขันจินตคณิต
- สรุปภาพกิจกรรมการเรียนรู้วิชาว่ายน้ำ
- งานเกษียณสมาคม
- งานเกษียณผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
- วันปิยมหาราช
- พิธีถวายดอดกไม้จันทน์

 

 

 

 

 

- ลอยกระทง
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
- พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
- กิจกรรมวันพ่อที่อำเภอบางมูลนาก
- งานงิ้วเจ้าพ่อแก้วประจำปี 2560
- ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2560
- กิจกรรมวันคริสต์มาส
- มอบรางวัลโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน(ลดค่าไฟฟ้าที่บ้านของนักเรียน) ประจำปี 2560
- สวัสดีปีใหม่กับผู้มีพระคุณ 2561
- มอบของขวัญแด่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศบาล
- ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยมาบรรจุใหม่
- สังสรรค์ปีใหม่ 2561 บุคลากรในโรงเรียน
- การสอบวิชาการนานาชาติ 2561 รอบแรกระดับเขตพื้นที่
- งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
- งานวันครู ประจำปี 2561

- ยินดีต้อนรับท่าน ผอ.ดำรงค์เกียรติ
- รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน จาก กฟผ.
- การสอบแข่งขันอนุบาลยอดปัญญาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2560
- เปิดบ้านคุณธรรม 2560
- ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์ 2560 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
- ยินดีต้อนรับครูคอมพิวเตอร์คนใหม่
- ประชุมสร้างความเข้าใจการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สู่การปฎิบัติ
- ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 เอกปฐมวัยและเอกภาษาอังกฤษ
- ติวสอบ O-Net ประจำปีการศึกษา 2560
- ติวสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
- มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67
- ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2561
- กิจการร้านค้าสวัสดิการสหกรณ์โรงเรียน
- กิจกรรมงานกีฬาสีภายใน 2560
- กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
-มอบรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทักษะภาษาไทย
- มอบรางวัล TEDET
- มอบรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทักษะคอมพิวเตอร์
- ประชุมผู้ปกครองอนุบาล และห้องเรียนพิเศษ ชั้น ป.1
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กิจกรรมสมาธิหน้าเสาธง
- มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงและขอบคุณครูแดร์
- ประกวดบรรยายธรรม
- สอบวิชาการนานาชาติรอบ 2
- สอบการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- กิจกรรมวันมาฆบูชา 2561
- มอบรางวัลหน้าเสาธงกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
- สอบสรภัญญะ-นักธรรมตรี
- ดนตรีเพื่อประชาชน 2561
- แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบเรียนต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
- การทดสอบข้อสอบกลาง
- ประชุมการรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2
- สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561
- มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2561
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่
- ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม
- ประเมินผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผอ.อนุบาลพิษณุโลก
- พิธีมอบใบประกาศบัตร ครูแดร์ D.A.R.E นักเรียนชั้น ป.5
- กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ภาคเหนือ จ.ลำพูน และปิดกล่องชอล์ค จ.เชียงใหม่
- พิธีมอบ ปพ.1
- ประชุมสรุปงาน วันที่ 2 เม.ย. 2561
- สงกรานต์ 2561

ประมวลรูปกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน...ย้อนหลัง
*** ทาง webmaster ขอสงวนสิทธิ์ในการ เพิ่ม-ลบ รูปกิจกรรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***
ขออภัยรูปกิจกรรมต่างๆ...อาจไม่เรียงตามวันเวลา ก่อน - หลัง 
ประจำปีการศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 2

-ก ิจกรรมวันวิสาขบูชา วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559
- คัดเลือกประธานสวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559
-จับหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2559
-
สภากาแฟ อ. บางมูลนาก วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559
- กิจกรรมประชาธิปไตย การหาเสียงเลือกตั้งของเบอร์ 1  และเบอร์ 2 
วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2559
- กิจกรรมประชาธิปไตย การหาเสียงเลือกตั้งของเบอร์ 3  และเบอร์ 4 

วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559
- ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงาน ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559
- สอบโครงการภาษาไทย
- นายกฯพบเพื่อนครู
- ลงนามถวายพระพร
- ประชุมสรุปงานเดือนพฤษภาคม
- ซ้อมพิธีสวนสนาม
- เลือกตั้งประธานนักเรียน + ประกาศผล
- ซ้อมพิธีไหว้ครู
-พิธีไหว้ครู
- ดนตรีคนตาบอด
- การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- กิจกรรวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
- นักเรียนเข้าร่วมชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ค่ายลูกเสืออุตรดิตถ์

- พิธีสวนสนาม
- แนะนำครูชาวต่างชาติคนใหม่
- คัดกรองเด็กโรคมือเท้าปาก
- ประชุมสรุปงานเดือนมิถุนายน 2559
- ถวายเทียนเข้าพรรษา
- อบรม PISA‎
- กิจกรรมเกมส์จากขนมโคอะรลา มาร์ช
- การประชุมสัญจรห้องเรียนสีเขียว‎
- อบรมเรื่องลงประชามติ‎
- โอวัลติน
- ประกวดร้องเพลงรอบคัดเลือกวันภาษาไทยแห่งชาติ
- ตรวจฟัน
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
- Smart Brain
- มอบรางวัลวันภาษาไทย
- มอบกระเช้าเยี่ยมไข้
- งานเกษียณจังหวัดพิษณุโลกปีการศึกษา 2559
- เดินขบวนรณรงค์การออกเสียงประชามติ
- ประชุมสรุปงานเดือนกรกฎาคม
- ไมโล
- วันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอ
- Cover Dance
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
- เดินขบวนรณรงค์การออกเสียงประชามติ
- นิทรรศการ "พัฒนาเด็กไทย ตามนโยบายผู้ว่าฯ"
- วันแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์
-สมาคมผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
-ว่ายน้ำ
- รับรางวัลภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
- ประชุมสรุปงานประจำเดือนสิงหาคม
- ร้อยรักรวมใจ สายใยอนุบาล
- ร้อยรักรวมใจ สายใยอนุบาล-2
- มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559
- เกษียณครูอำเภอบางมูลนาก
- ประชุมสรุปงานเดือนกันยายน
- ร้อยรักรวมใจสายใยอนุบาล ครูวรรณรัตน์ พงษ์ปัญญนนท์
-รำลึก 115 ปี
- สอบกลางภาค
-วันปิยะ
- หนูน้อยนักอนุรักษ์ มะขามหวาน 59
-
-
-

- มอบเกียรติบัตรหนูน้อยนักอนุรักษ์
- ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
- ต้อนรับครูใหม่
- ประชุมสรุปงานเดือนตุลาคม
- เลี้ยงต้อนรับครูใหม่
- ซ้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
-มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้เข้าร่วมงาน รำลึก 115 ปี
- ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 - 02
- กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี
-
ประชุมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา
-
วันมหาธีรราชเจ้า
- กิจกรรมออกกำลังกาย
- ทัศนศึกษา 2559
- มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
และการแข่งขัน Song Ki yong Phichit 5

- Pre O - NET
- สวดมนต์
- ประชุมสรุปงานเดือนธันวาคม และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
- งานเจ้าพ่อแก้ว
- ติว
- ประชุม
- เยาวชนแห่งชาติ
- วันเด็กแห่งชาติ
- วันครู
- กีฬาสีภายใน
- กิจกรรม วันมาฆบูชา
- TEDET
- ลูกเสือ-ยุวกาชาด
- ประชุมสรุปงานเดือนกุมภาพันธ์+มอบของขวัญวันเกิด
- ประชุมผู้ปกครอง
- ดนตรีเพื่อประชาชน
- โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล ประจำปี 2560
- นักเรียนที่สอบเรียนต่อโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
-สอบ NT
-สัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียว
-ประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล
-ประชุมสรุปงานปีการศึกษา 2559
-ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่
- อบรมการจัดทำใบ ปพ.5-6
- มอบใบประกาศ D.A.R.E
-มอบ ปพ. 1
- วันสงกรานต์ 1
- วันสงกรานต์ 2
-

 ประมวลรูปกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน...ย้อนหลัง
*** ทาง webmaster ขอสงวนสิทธิ์ในการ เพิ่ม-ลบ รูปกิจกรรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***
ขออภัยรูปกิจกรรมต่างๆ...อาจไม่เรียงตามวันเวลา ก่อน - หลัง
ประจำปีการศึกษา 2558
ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2558
ภาคเรียนที่ 2

- การประเมินคุณภาพด้านความรู้ภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558

- ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

- โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ในโครงการสืบสานตำนานลิเกไทย จังหวัดพิจิตร
เมื่่อ วันเสาร์ดี ที่ 23 พฤษภาคม 2558

-จับหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน + มอบเกียรติบัตร
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

- กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2558

- กิจกรรมประชาธิปไตย (หาเสียง)
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558

- กิจกรรมวันวิสาขบูชา
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558

- ผู้อำนวยการพบนักเรียน
วันที่ 2และ3 มิถุนายน 2558
- กิจกรรมประชาธิปไตย
(เลือกตั้ง)
วันที่ 4 มิถุนายน 2558

- กิจกรรมประชาธิปไตย(ประกาศผล)
วันที่ 5 มิถุนายน 2558

- กิจกรรมชุมนุมประจำปี 2558
เมื่่อ วันอังคาร ที่ 09 มิถุนายน 2558

- ประชุมประจำเดือนมิถุนายน
เมื่่อ วันอังคาร ที่ 09 มิถุนายน 2558

- กิจกรรมซ้อมพิธีไหว้ครู
เมื่่อ วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2558

- กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2558
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558

- ซ้อมสวนสนามครั้งที่ 1
- รางวัลสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์
-โรงพยาบาลบางมูลนากมาให้ความรู้เกี่ยวกับไข้อีดำอีแดง
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
- มอบรางวัลโครงการรักการอ่าน
- แสดงความยินดีกับครูปัญญาที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี
- ซ้อมสวนสนาม
- วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
- พิธีสวนสนาม
- BBL
- อบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- แข่งขันมารยาทไทย
- ตรวจฟัน
- Download youtube tutorial
เมื่่อ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

- บายศรีเสริมขวัญมุทิตาคาราวะผู้เกษียณอนุบาลภาคเหนือ
เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฏาคม 2558

- ประชุมเตรียมความพร้อนการจัดนิทรรศการวิชาการ
วันที่ 22 กรกฏาคม 2558 

- ประกวดร้องเพลงวันภาษาไทยรอบคัดเลือก
วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 

- การจัดนิทรรศการการแสดงผลงานดีเด่นของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
เมื่่อ วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2558

- กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2558
เมื่่อ วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2558

- กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปี 2558 
เมื่่อ วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558

- มอบทุนการศึกษา (พันอุลิต)
เมื่่อ วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2558

- รางวันชนะเลิศประกวดภาพวาดระบายสี
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558

- ซ้อมกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2558 
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558

- วันแม่แห่งชาติ ‎11 ‎สิงหาคม ‎2558
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 26 สิงหาคม 2558
- การอบรมผู้นำนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 31 สิงหาคม 2558
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- รางวัลวาดภาพ
- รางวัลตอบคำถามวิทยาศาสตร์
- ประชุมหัวหน้าสายชั้น
- สัปดาห์วิทยศาสตร์ ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม
- Eng-Camp
- เปิดบ้านคุณธรรม
- ไมโล
- ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์ประสานงาน
- ดนตรีเพื่อประชาชน
- เกษียณอายุราชการครูอำเภอบางมูลนาก
- วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพิจิตร
- เกษียณอายุราชการครูโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก


 

 

 

 

 

- ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
- คัดเลือกตัวนักกีฬา
- ประชุม
- กีฬาศูนย์ประสานงาน
- กีฬาสีภายใน
- วันพ่อแห่งชาติ
- วันพ่อแห่งชาติที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก
-ทัศนศึกษา ป.3 และ ป.5
- วันเด็กแห่งชาติ
- กินเลี้ยงปีใหม่
- วันครู
- เยาวชนดีเด่น
- ประชุมก่อนเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
- มอบของขวัญปีใหม่ให้คุณตำรวจ
- เยาวชนดีเด่น
- ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.6
- ลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.1 ป.2 ป.3
- หนูน้อยนักอนุรักษ์
- ศิลปินแห่งชาติสัญจร
- ครูคุรุสดุดี
- pre-o-net
- เดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.4 ป.5
- อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ ‎2-3 ‎กุมภาพันธ์ ‎2559
- ประชุมสรุปงานเดือนมกราคม วันพฤหัสบดี ที่ ‎4 ‎กุมภาพันธ์ ‎2559
- ประชุมผู้ปกครอง วัน อังคาร ที่ 9 ‎กุมภาพันธ์ ‎2559
- กิจกรรม วันมาฆบูชา วันศุกร์ ที่ ‎19 ‎กุมภาพันธ์ ‎2559
-ติว O-Net เดือนกุมภาพันธ์ 2559
-ติดตามผล โรงเรียนต้นแบบ BBL
- สวดมนต์วันศุกร์
- ประชุมผู้ปกครอง-5 ‎มีนาคม ‎2559
-ดนตรีเพื่อประชาชน-5 ‎มีนาคม ‎2559
- มอบของขวัญให้นักเรียนที่ทำการแสดงในงานดนตรีเพื่อประชาชน-7 ‎มีนาคม ‎2559
- มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียน 9 มีนาคม 2559
- สอบ NT ป.3-9 ‎มีนาคม ‎2559
- มอบ ปพ.1-28 มีนาคม 2559
ประจำปีการศึกษา 2557 (1 เม.ย. 57 - 30 มี.ค. 58)
ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2557 (1 เม.ย. 57 - 30 มี.ค. 58)
ภาคเรียนที่ 2

- สงกรานต์ประจำปี 2557
- สัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียวรุ่นที่ 1
- นักเรียนรับหนังสือ-ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ 2 ภาษา
- เปิดประชุมเตรียมการประจำปีการศึกษา 2557
- เปิดภาคเรียนวันแรกอนุบาลเด็กเล็ก
-เปิดภาคเรียนวันแรกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
- ปรับปรุงภูมิทัศน์
-ลูกเสือ-ยุวกาชาดสดใส
-กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด
-กิจกรรมประชาธิปไตย
- ประเมิน คศ.3
- มอบเกียรติบัตรผู้ร่วมแสดงงาน 112 ปี พระปิยมหาราชแสด็จประพาสเมืองบางมูลนาก
-ครูใหม่และนักศึกษามาศึกษาดูงาน
- การหาเสียงเลือกตั้งวันที่ 1 (กิจกรรมประชาธิปไตย)
- ติวคณิตศาสตร์กับครูนันทวดี
- การหาเสียงเลือกตั้งวันที่ 2 (กิจกรรมประชาธิปไตย)
- วันเกิดประจำปีการศึกษา 2557
- ปรับปรุงหลังคาตรง สปอ.
- กิจกรรมประชาธิปไตย(กิจกรรมการเลือกตั้ง)
- ประชุมคณะครูเดือน มิถุนายน
- แนะนำประธานนักเรียนคนใหม่
- ประชุมสมาคมผู้ปกครอง
- วันไหว้ครูประจำปี 2557 วันซ้อม - วันจริง
- มอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาที่มาสังเกตการสอน
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี 2557
- สภากาแฟ ประจำปี 2557
- ซ้อมพิธีสวนสนาม ประจำปี 2557
- ซ้อมพิธีสวนสนาม
- แนะนำครูชาวต่างชาติ
- การประเมินการประกันคุณภาพ ภายนอก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ")

- วันต่อต้านยาเสพติด - วันสุนทรภู่
- กิจกรรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดในโรงเรียน
- ซ้อมใหญ่พิธีสวนสนามประจำปี 2557
- พิธีสวนสนามประจำปี 2557
- ตรวจวัดสายตา
- การนิเทศภายในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- โครงการว่ายน้ำ ป.4-ป.6
- ศึกษาดูงานที่อนุบาลชลบุรี
- ประชุมเดือนกรกฎาคม
- วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
- การนิเทศภายในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- การนิเทศภายใน ป.2-ป.3
-ประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพคร
- ประกวดวาดภาพระบายสีระดับ ป.4-ป.6
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- การนิเทศภายใน ปฐมวัย และ ป.1
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- มอบทุนมูลนิธิพันอุลิต
- ตรวจฟัน
- วันภาษาไทยแห่งชาติ
- ห้องเรียนสีเขียว อบรมนักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ลำปาง
- ประชุมก่อนไปสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่เชียงใหม่
- ประชุมเดือนสิงหาคม
- เตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- เปิดบ้านคูณธรรม
- สอบว่ายน้ำ
- โรงเรียนสีเขียว
- เกษียณครูอำเภอบางมูลนาก 17 คน
- ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
- ผอ เขต มาตรวจยุวกาชาติ
- การประเมิน OBEC QA
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
- สัปดาห์วิทยาศาสตร์
- มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่

- รำลึก 113 ปี
- วันปิยมหาราช
- ซ้อมประกวดนางนพมาศ
- เลือกตัวนักกีฬาสี
- สาธิต มน
- ลอยกระทง
- กีฬาสีภายใน
- พิธีราชสดุด
- กีฬาศูนย์ประสานงานบางมูลนาก 01
- ครูใหม่
- ประชุมสรุปงานประจำเดือนพฤศจิกายน
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
- ซ้อมงานเจ้าพ่อแก้ว
- โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติที่อำเภอ
- ทางก้าวหน้า โครงการตอบปัญหาธรรมะ ครั้งที่ 33
- โครงการเยาวชนรู้คุณแผ่นดิน
- งานเจ้าพ่อแก้ว
- ค่ายหนูน้อยอนุรักษ์
- ประกวดเพลงเฉลิมพระเกียรติ
- christmas day-2557
- กีฬาอนุบาลภาคเหนือ
- ผู้อำนวยการให้โอวาทเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558
- อบรมวัดผลประเมินผล
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558
- กิจกรรมวันครู
- มอบเกียรติบัตรงานศิปหัตถกรรมระดับเขต
- มอบเกียรติบัตรงานศิปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ
- ประชุมเดือนมกราคม 2558
- สอบราคา
- ลูกเสือ - ยุวกาชาด
- ทัศนศึกษา ป. 5 - ป. 6
- สอบ NT ป. 3
- ทัศนศึกษา ป.2 และ ป.4
- ศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ
- สวดมนต์
- ตอบปัญหาทางก้าวหน้า
- วันมาฆะบูชา
- นักเรียนที่สอบติดโรงเรียนต่างๆ
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
- TEDET
- ประเมินคุณภาพภายใน
- ครูศึกษาดูงานที่ประเทศกัมพูชา
- ประชุมก่อนปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557
- นิทรรศการระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
- สงกานต์
- พิธีมอบใบ ปพ.1

ประจำปีการศึกษา 2556 (1 เม.ย. 56 - 30 มี.ค. 57)
ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2556 (1 เม.ย. 56 - 30 มี.ค. 57)
ภาคเรียนที่ 2
- โครงการรักษ์ภาษาไทย สพป. พิจิตรเขต 2
- สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
- ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556
- โรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
- นักเรียนรับหนังสือเรียน - ประชุมผู้ปกครอง (ห้องเรียนพิเศษ)
- กิจกรรมประชาธิปไตย
- ยินดีต้อนรับ...นิสิตฝึกสอน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
- วันวิสาขบูชา (วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556)
- บรรยากาศการเลือกตั้งประธานนักเรียน
- บรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2556
- พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556
- ภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆจากงานทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ
พิจิตรเขต 2 "งานได้ผล คนเป็นสุข"

- งานเลี้ยงต้อนรับครูใหม่กับเลี้ยงส่งนักศึกษาและครูนพรัตน์ ทสะสังคินทร์
- อบรมการถอดองค์ความรู้การทำหนังสือเล่มเล็ก
และอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรกระบวนการ

- วันต่อต้านยาเสพติด
- วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
- โครงการเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
- งานเลี้ยงแสดงความยินดีและอำลา ครูอังคณา ยะมงคล
- พิธีเปิดป้ายสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูพิจิตรเขต 2
- วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖
- วันภาษาไทยแห่งชาติ
- ประชุมนัดแนะกับนักเรียนก่อนไปทัศนศึกษาที่ โคราช
- นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาสังเกตการณ์สอน
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี 2556
- คุณครูได้รับถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาสพป. พจ. 2 สัมพันธ์เกมส์
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

- โรงพยาบาลบางมูลนากมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
- ดัชมิลล์มาแจกนม
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาต
- ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
- นักเรียนไปทัศนศึกษา-ดูงาน นอกสถานที่
- วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ 
- โครงการอบรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- นักเรียน ได้รับรางวัล
- งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556
- สัปดาป์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
- คณะแพทย์โรงพยาบาลบางมูลนากมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับเด็ก
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 แข่งคัดเลือกระดับกลุ่ม บางมูลนาก 01
- นิทรรศการเปิดบ้านคุณธรรม ครั้งที่ 3
- งานดนตรีเพื่อประชาชน ประจำปี 2556
- มหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพุทธศาสนา

- ประชุมสมาคมครูและผูปกครอง
- บัวบาน สัมมนา มุทิตาจิต
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ

- งานศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- การประชุมคณะกรรมการในโครงการห้องเรียนสีเขียว
- โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย
- วันดอกบัวบานที่ภาคภูมิ จากดอกบัวตูมที่ภาคเพียร
ผอ. มนต์ไชย อินทรา

- วันดอกบัวบานที่ภาคภูมิ จากดอกบัวตูมที่ภาคเพียร
ผอ. มนต์ไชย อินทรา

- มุฑิตาจิต...ท่าน ผอ. มนต์ไชย อินทรา เกษียณอายุราชการ
- พิธีมอบประกาศนียบัตร D.A.R.E
- รำลึก ๑๑๒ ปี พระปิยะมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาก

- โรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนทำการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2556
- ประมวลภาพการประชุม ประจำปี 2556
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์หมู่สรภัญญะการนั่งสมาธิและการฝึกอบรมมารยาทไทย
ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

- โรงเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับงานเจ้าพ่อแก้ว
- วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖
- โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร แนะแนวนักเรียนชั้น ป.6
- เด็กชาย อชิระ แจ่มศรีได้รับรางวัล
- รวมภาพกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"ประจำปีการศึกษา 2556
- วันมหาธีรราชเจ้า
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาต
- โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ณ เทศบาลเมืองบางมูลนาก

- การแข่งขันกีฬาศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบางมูลนาก 01ปีการศึกษา 2556
- ยินดีต้อนรับ ท่าน ผอ. เจริญพงษ์
- ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
- ภาพบรรยากาศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์
- มอบของที่ระลึกขอบคุณ คุณตำรวจที่ช่วยดูแลการจราจรหน้าโรงเรียน
- โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษอุทิศ" นำโดย ท่านผู้อำนวยการ เจริญพงษ์ คุ้มทอง
รวมทั้งคณะผู้บริหารและคณะครู ได้เดินทางไปขอพรปีใหม่
และมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งบุคคล และ องค์กรต่างๆ ที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนทางโรงเรียนมาโดยตลอด...

(วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2557)

- ภาพการประชุมก่อนการจัดงานราตรีแสงเทียน โดย สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู อำเภอบางมูลนาก
(วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2557)

- ภาพบรรยากาศงานวันครู และงานราตรีแสงเทียน
>> ดูภาพกิจกรรม - ช่วงเช้า - ช่วงกลางคืน
- ภาพบรรยากาศงานเจ้าพ่อแก้ว ประจำปี 2556
- Merry Christmas &Happy new year ประจำปี 2556
- การมอบรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายหนูน้อยอนุรักษ์กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
- ติวก่อนสอบ O-NET
- สอบ O-NET ประจำปี 2557
- ภาพกิจกรรมวันมาฆบูชา จำปี 2557
- กิจกรรมทัศนศึกษาธนาคารความดี ประจำปี 2557
- โรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม
- ประมวลภาพกิจกรรมเดินทางไกล - เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด
- ภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ
- ภาพบรรยากาศการเข้ารับรางวัลนักเรียนดีเรียนดีเด่น
- มอบของที่ระลึกขอบคุณ คุณตำรวจที่ช่วยดูแลการจราจรหน้าโรงเรียน
- การมอบรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายหนูน้อยอนุรักษ์กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
- ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและผู้บริหารใน ก.ค.ศ. ปี 2557
-
ภาพบรรยากาศงานดนตรีเพื่อประชาชน ถนนฅนเดินบางขี้นาค ปี 2557

- มอบรางวัลผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน
และผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมตณิตศาสตร์ของโรงเรียน

- มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดีเด่นประจำปี 2557
- วิทยากรแกนนำห้องเรียนสีเขียวประจำปี 2557
- นักเรียนที่สอบเข้าเรียนได้และภาพหมู่ประจำปี 2557
- นักเรียนที่สอบเข้าเรียนได้และภาพหมู่ประจำปี 2557
- รายชื่อนักเรียนได้รับเกียรติบัตร
สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
-
สอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 2556

- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลและจับฉลาก
- ทดสอบภาคความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2556
- มอบเกียรติบัตรขบวนรำชุด เซิงกะโป๋ งานแห่เจ้าพ่อแก้ว ประจำปี 2557
-
ซ้อมรับ ใบ ปพ.1 ประจำปีการศึกษา 2556
-
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาบุคลากร
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการติดต่อสื่อสารเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
เรื่อง "การประยุกต์ใช้งาน Application บนระบบปฏิบัติการ smart phone และ feature phone
"
-
กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ภาคเหนือ
-
ประชุมสรุปงานประจำปี 2556
-
ประชุมเตรียมงานประจำปีการศึกษา2557
-
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา สถานที่ ณโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"