วันวิสาขบูชา (วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556)
(โรงเรียนจัดกิจกรรม วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556)