บรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2556

(12 มิถุนายน 2556)