ภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆจากงานทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ
พิจิตรเขต 2 "งานได้ผล คนเป็นสุข"