งานเลี้ยงแสดงความยินดีและอำลา
ครู
อังคณา ยะมงคล

ที่สอบบรรจุได้