วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖
( โรงเรียนจัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๖ )