ประชุมนัดแนะกับนักเรียนก่อนไปทัศนศึกษาที่ โคราช
05-08-56