กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
(ณ วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2556)