ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ณ สวนสัตว์โคราช จังหวัดนครราชสีมา

(วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2556)