นักเรียนไปทัศนศึกษา-ดูงาน นอกสถานที่
เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556

ณ วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2556