วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ 
ทีฆายุกาโหตุ มหาราชินี
( โรงเรียนเข้าร่วมกับทางอำเภอเมืองบางมูลนาก วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ )