คณะแพทย์โรงพยาบาลบางมูลนาก
มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับเด็ก
(วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2556)