งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63
แข่งคัดเลือกระดับกลุ่ม บางมูลนาก 01
(วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2556)