นิทรรศการเปิดบ้านคุณธรรม ครั้งที่ 3
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
(วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556)


ภาพโดย : ธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน


ภาพโดย : นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ