งานดนตรีเพื่อประชาชน ประจำปี 2556
(วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556)


ภาพโดย :  ธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน