บัวบาน สัมมนา มุทิตาจิต
ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ
ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทล แอนด์รีสอร์ท
วันพุธ ที่
4 กันยายน 2556