งานศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
วันที่
12-13 กันยายน 2556
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" และ โรงเรียนบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2