โรงเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับงานเจ้าพ่อแก้ว
วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2556