โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร แนะแนวนักเรียนชั้น ป.6
(ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖)