เด็กชาย อชิระ แจ่มศรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พุ่มเซ่ประเภททีมชาย รุ่นยุวชนอายุ 12-14 ปี ระดับสายดำแดง
ในการแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภท เคียวรูกิ และ พุมเซ่

วันที่ 11-13 ตุลาคม 2556