รวมภาพกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ประจำปีการศึกษา 2556
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2556