กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
จัดขึ้นเมื่อ วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2556