โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค (ภาคเหนือ)
ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ จะออกเดินทาง วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2556 และเดินทางกลับ ในวันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2556

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2556

โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
20/1 ถนนภูมิบาล ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
Tel : 056-631076 Fax : 056-660152

E-Mail : anubanbmn2496@gmail.com (กรุณาส่งที่เมลล์นี้) และ anubanbmn@hotmail.com

 
Producer : จงนภา เจริญภาพ E-mail : po.2514@hotmail.com
Webmaster
: ภูชิต นามไพร และ ธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน
E-mail : fourboy.one@gmail.com ID Line : fourboys.one
Administrator : นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ E-mail : krunootprawee@gmail.com
Web Designer : ภูชิต นามไพร E-mail : -ffclubza@hotmail.com
 
Last Update 16/12/2556