ประชุมเปิดเตรียมการประจำปีการศึกษา 2557
ณ ห้องประชุมบุณฑริก
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
เมื่่อ วันจันทร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2557