แนะนำประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 หลังจากที่ได้ทำการเลือกตั้งเสร็จสิ้น
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า เด็กหญิงฐิติชญา คำเส็ง
ชนะด้วยคะแนนเสียง 344 คะแนน
ได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนคนต่อไป
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557