กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2557 (ซ้อม)
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557