กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2557 (วันพิธีการ)
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557