สภากาแฟ ประจำปี 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557