วันต่อต้านยาเสพติด - วันสุนทรภู่
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2557

เดินขบวนต่อต้านยาเสพติด


พิธีการภายในโรงเรียน