ซ้อมใหญ่พิธีสวนสนามประจำปี 2557
เมื่่อ วันจันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2557