พิธีสวนสนามประจำปี 2557
เมื่่อ วันอังคาร ที่ 1 กรกฎาคม 2557