โครงการว่ายน้ำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ประจำปีการศึกษา 2557