กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2557
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาคม 2557