กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2557
เมื่่อ วันอังคาร ที่ 29 กรกฎาคม 2557
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งรอบคัดเลือก
วันภาษาไทยแห่งชาติ P1
วันภาษาไทยแห่งชาติ P2
วันภาษาไทยแห่งชาติ P3
วันภาษาไทยแห่งชาติ P4
วันภาษาไทยแห่งชาติ P5