การประชุมก่อนเดินทางไปทัศนศึกษา-ดูงาน นอกสถานศึกษา
เนื่องในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7รอบพระชนพรรษา
จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557
ประชุมเมื่่อ วันอังคาร ที่ 5 สิงหาคม 2557