เตรียมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้เป็นผู้ช่วยวิทยากรภายในฐานต่างๆ
ซึ่งจะจัดงานในวันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป.พิจิตร เขต 2
เมื่่อ วันพุธ ที่ 6 สิงหาคม 2557