รำลึก 113 ปี พระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาก
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557