ซ้อมเดินประกวดวันลอยกระธงประจำปี 2557
เมื่่อ วันจันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2557