กิจกรรมพิธีราชสดุดี ประจำปี 2557
เมื่่อ วันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2557