มอบรางวัลให้กับนักเรียน และ แนะนำครูคนใหม่
เมื่่อ วันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557