ประชุมสรุปงานประจำเดือนพฤศจิกายน
เมื่่อ วันอังคาร ที่ 2 ธันวาคม 2557