กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557