ซ้อมงานเจ้าพ่อแก้ว ประจำปี 2557
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557