กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
ณ ที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม 2557
ภาพกิจกรรมช่วงเช้า
ภาพกิจกรรมช่วงเย็น