กิจกรรมโครงการประกวดเพลงเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557
ณ สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร
เมื่่อ วันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2557