กิจกรรมประชาธิปไตย (เลือกตั้ง) ประจำปี 2558
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2558