ประชุมประจำเดือนมิถุนายน
เมื่่อ วันอังคาร ที่ 09 มิถุนายน 2558