กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2558
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558